Sakrament Chrztu Św.

Uroczyście udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00
Zgłaszając dziecko do chrztu potrzebne są:
  • akt urodzenia dziecka
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych w zakresie wiary z parafii, w której zamieszkują (dot. osób z poza tutejszej parafii)
Wg Kodeksu prawa kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców;
  • posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek lub proboszcz dopuszcza wyjątek;
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych dziecka - w środę przed pierwszą niedzielą miesiąca po wieczornej Mszy św.

Godziny otwarcia kancelarii

w środy i piątki:
- po wieczornej Mszy św. (od 18.50)

wezwanie do chorego i pogrzebu:
- w każdej chwili

Sakrament pokuty

codziennie:
- pół godziny przed każdą Mszą św.

w każdy pierwszy piątek miesiąca:
- godzinę przed Mszą św.

Adres i kontakt

ul. Kościelna 8
34-120 Sułkowice-Łęg

Telefon: 33 875 25 24
parafia@sulkowice.duszpasterstwa.bielsko.pl

Gość Niedzielny logo