Historia parafii

Początki duszpasterstwa

Mieszkańcy Sułkowic-Łęgu i Targanic Dolnych należeli niegdyś do parafii św. Macieja w Andrychowie i korzystali z posługi duszpasterskiej tamtejszych księży. Gdy w 1961 roku władze państwa wydały zakaz nauki religii w szkole, proboszcz parafii andrychowskiej wynajął lokal u Józefa Łysonia w celu katechizowania dzieci. W 1968 roku wynajęto lokal u Konstantego Osowskiego, który w następnym roku wizytował ówczesny ks. kard. Karol Wojtyła.
Na początku lat siedemdziesiątych zakupiono od Stefana Curzydło czteroarową działkę przy obecnej ulicy Kościelnej, na której planowano wybudować nowy dom katechetyczny. Oficjalnymi właścicielami działki zostali ks. Edward Góra i Zenon Talar, którzy zrzekli się swej własności na rzecz proboszcza w Andrychowie, a ten z kolei przekazał darowiznę parafii. W tamtych czasach była to jedyna droga nabycia jakichkolwiek gruntów przez Kościół. Niespełna rok po zakupie działki zaczął funkcjonować nowy dom katechetyczny, którego budowę prowadził Jan Kudłacik.

Pierwsze Msze św. odprawiane w Sułkowicach-Łęgu

Pod koniec roku 1976 na polecenie ks. kard. Karola Wojtyły zaczęto odprawiać w punkcie katechetycznym Msze św. w niedziele, środy i pierwsze piątki miesiąca. Pierwsza Msza została odprawiona przez ks. katechetę Bolesława Wawaka 4. października 1976 roku W listopadzie tego samego roku Jan Gancarczyk wykonał za darmo ołtarz, na którym sprawowano Eucharystię. Od grudnia nowym katechetą został ks. Kazimierz Zaręba. W 1978 roku dokonano przebudowy budynku w celu dostosowania go do odprawiania Mszy św., a na początku lat osiemdziesiątych zakupiono konfesjonał oraz fisharmonię. Pierwszy organista, Jan Bylica, dojeżdżał tu co niedzielę z Oświęcimia. W tym okresie zaczęto organizować także procesję odpustową, rozpoczynającą się przy figurze św. Jana Chrzciciela. Uczestniczyły w niej miejscowe poczty sztandarowe, straż, orkiestra oraz liczna grupa wiernych.

Decyzja o własnym kościele

Myśl o własnym kościele towarzyszyła mieszkańcom już od lat siedemdziesiątych, jednak ze względu na panującą władzę oraz trwające prace budowlane w Bolęcinie, nie podejmowano żadnych starań o pozwolenie. Dopiero po wizytacji kard. Franciszka Macharskiego w 1981 roku zaczęto głośno mówić o budowie kościoła. Bronisława Curzydło zapisała część swoich gruntów ks. Stanisławowi Sikora, proboszczowi andrychowskiemu. W zamian za tę darowiznę parafia podjęła się utrzymywać byłą właścicielkę. Opieką nad Bronisławą Curzydło zajęła się Maria Rusinek.
W przerobionej na magazyn stodole zaczęto gromadzić materiały budowlane. Notarialnie wymieniono część działki ze Stanisławem Błasiakiem, tak, aby połączyć ją z parcelą, na której znajdował się dom katechetyczny. Pod koniec lat osiemdziesiątych nowy proboszcz parafii św. Macieja - ks. Franciszek Skupień wniósł prośbę o pozwolenie na budowę kościoła w Sułkowicach-Łęgu. Jednocześnie zlecono architektowi mgr inż. Małgorzacie Magierze wykonanie projektu.
24. czerwca 1991 roku bp. Kazimierz Górny na uroczystej Mszy, poprzedzonej procesję od figury św.  Jana Chrzciciela, poświęcił krzyż oraz plac pod budowę kościoła.

Rozpoczęcie budowy

Pierwszych sztychów na budowie dokonali ks. bp. Kazimierz Górny, ks. Stanisław Sikora, ks. dziekan Franciszek Skupień i ks. Stanisław Skrzypiec, a także Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Sułkowic - Edward Góra i przedstawiciele Targanic Dolnych - Władysław Rusinek i Franciszek Palkij.
1. lipca 1991 roku ruszyły prace budowlane. Kierownikiem budowy został inż. Dariusz Krażewski. Mieszkańcy zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda miała swoich grupowych.
Grupa I
rejon: od Targanic Górnych do szkoły i Dzielec
grupowi: Łysoń Leopold, Zaremba Stefan
Grupa II
rejon: od szkoły do Andrychowa - prawa strona oraz Brzegi
grupowi: Poręba Józef, Tomaszek Bolesław, Mazgaj Jan
Grupa III
rejon: od Domu Kultury do Andrychowa - lewa strona
grupowi: Rokowski Tadeusz, Koczur Jan
Grupa IV
rejon: Targanice Dolne i Francja
grupowi: Mrzygłód Emil, Curzydło Franciszek, Zięba Antoni, Czerwik Władysław

Dnia 24. sierpnia 1991 roku ks. kard. Franciszek Macharski mianował odpowiedzialnym za budowę i duszpasterstwo w Sułkowicach-Łęgu ks. Stanisława Skrzypca - wikariusza z Andrychowa.

Pierwsza Msza św. w kościele

Dzięki solidnej pracy parafian, ofiarom pieniężnym mieszkańców Sułkowic, Targanic i Andrychowa oraz staraniom ks. Stanisława Skrzypca w 1991 roku został przykryty dolny kościół. Prace budowlane na ten rok uwieńczyła odprawiona 24. grudnia pierwsza Msza św. - Pasterka. Od tego dnia niedzielna Msza św. odprawiana była w dolnym kościele.
Z nastaniem wiosny 1992r. budowa ruszyła dalej. Postawiono betonowe słupy, zaczęto budować filary i mury zewnętrzne. Równocześnie w dolnym kościele wykonywano instalację elektryczną i tynkowano ściany.
W tym roku też po raz pierwszy obchodzono Triduum Paschalne, a 3. maja dzieci z klas drugich przyjęły Najświętszy Sakrament w naszym kościele.
W kolejnym roku przystąpiono do dalszych prac. Przygotowano zbrojenie pod belki stropowe, a we wrześniu zalano stropy. Prace przebiegały bardzo sprawnie. Mieszkańcy Sułkowic-Łęgu i Targanic Dolnych licznie przychodzili do pracy. Przygotowaniem posiłków zajmowały się kobiety z poszczególnych rejonów, a także Koło Gospodyń Wiejskich. Dzięki sprzyjającej pogodzie rozpoczęto także wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła oraz budowę dużej i małej wieży.

Rok 1994

Rok 1994 zapowiadał się bardzo pracowicie. Zaplanowana została uroczystość poświęcenia dolnego kościoła oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę świątyni. Dlatego już od wczesnej wiosny kontynuowano wykonywanie elewacji zewnętrznej, tynkowano ściany, wykańczano wieże oraz przystąpiono do krycia kościoła dachówką. Równocześnie rozpoczęto wykopy pod plebanię.
Razem z budową kościoła wzrastało życie duchowe wspólnoty parafialnej. Począwszy od pierwszej niedzieli adwentu Mszę św. odprawiano codziennie, a w niedziele były już dwie Msze.
3. sierpnia 1994 roku ks. Stanisław Skrzypiec otrzymał pozwolenie od ks. bp. Tadeusza Rakoczego na przechowywanie Najświętszego Sakramentu, sprawowanie Ofiary Mszy św. oraz udzielanie pozostałych sakramentów w budującym się kościele.
Także w sierpniu poświęcono krzyż na małą i dużą wieżę.

Poświęcenie kościoła

25. września 1994 roku o godz. 17.00 ks. bp. Tadeusz Rakoczy dokonał uroczystego poświęcenia kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pobytu w Wadowicach w 1991 roku. Tekst umieszczony na kamieniu podpisali: ks. bp. Tadeusz Rakoczy, ks. dziekan Franciszek Skupień, ks. Józef Jania, ks. Stanisław Skrzypiec, dwaj diakonii, projektant mgr inż. Małgorzata Magiera, kier. budowy inż. Dariusz Krażewski, burmistrz Andrychowa mgr inż. Tadeusz Woźniak, sołtys Alojzy Pietraszek oraz przedstawiciel komitetu budowy kościoła - inż. Józef Poręba.
Parafianie w minionym roku ufundowali: baldachim, dwa dywany, klęczniki, ornat z Jezusem Miłosiernym oraz ramy na obrazy Jezusa Miłosiernego i Jana Chrzciciela. Obraz Jezusa Miłosiernego do dolnego kościoła ufundowała pani Gilek, sułkowiczanka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, a namalował go andrychowski artysta Aleksander Toma.
Ze względu na sprzyjającą aurę prace budowlane trwały nadal. Zakończono krycie dachu oraz tynkowanie górnego kościoła. Położona została również deka na plebanii. Były to ostatnie prace w roku 1994.

Rok 1995

W kwietniu 1995 roku w naszym kościele po raz pierwszy odbyły się rekolekcje wielkopostne, a w pierwszą niedzielę po Wielkanocy odpust z okazji Święta Miłosierdzia Bożego - także po raz pierwszy.
W ciągu całego roku dokończono tynkowanie górnego kościoła oraz elewację zewnętrzną kościoła i plebanii, wykonano więźbę i przykryto dach plebanii dachówką, zamontowano instalację odgramiającą, wytynkowano pomieszczenia plebanii, założono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wodną, gazową, C.O. i sanitarną, a także wykończono pomieszczenia przeznaczone na kancelarię.
Parafianie w 1995 roku ufundowali witraż, chodnik na stopień komunijny, kielich z pateną, sztandar górniczy oraz welon do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Erygowanie nowej parafii

24. czerwca 1996 roku, w uroczystość św. Jana Chrzciciela, patrona sołectwa Sułkowic erygowano nową parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, której proboszczem został ks. kan. Stanisław Skrzypiec.
Pierwszą Mszę św. w górnym kościele odprawiono 18. czerwca 1998 roku.

Konsekracja kościoła

27. października 2001 roku w podandrychowskich Sułkowicach-Łęgu, niemal dokładnie dziesięć lat po rozpoczęciu prac budowlanych, biskup Tadeusz Rakoczy konsekrował świątynię dedykowaną Miłosierdziu Bożemu. Przybyłych na tę uroczystość parafian, księży i gości z trudem mieściły mury nowego kościoła.

Godziny otwarcia kancelarii

w środy i piątki:
- po wieczornej Mszy św. (od 18.50)

wezwanie do chorego i pogrzebu:
- w każdej chwili

Sakrament pokuty

codziennie:
- pół godziny przed każdą Mszą św.

w każdy pierwszy piątek miesiąca:
- godzinę przed Mszą św.

Adres i kontakt

ul. Kościelna 8
34-120 Sułkowice-Łęg

Telefon: 33 875 25 24
parafia@sulkowice.duszpasterstwa.bielsko.pl

Gość Niedzielny logo