„Zbudź się o śpiący” - rekolekcje wielkopostne

„Zbudź się o śpiący” - rekolekcje wielkopostne

Czas Wielkiego Postu to okazja do wyjścia z ciemności do Światła, którym jest nasz Zbawiciel. Ciągle musimy się kształtować w badaniu tego, co jest miłe Panu. Taką możliwość dają nam też rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w naszej parafii w dniach od 19 do 22 marca br. To czas na słuchanie, badanie serca, powrót do Boga, czas modlitwy.

Zapraszamy wszystkich parafian do duchowego przebudzenia i wejścia na drogę rekolekcyjnych ćwiczeń. Zachęcamy, by zaplanować czas na udział w rekolekcjach i wysłuchać przynajmniej trzech nauk tak, by móc zyskać odpust zupełny, który przewidziany jest podczas rekolekcji. Jest on uzależniony oczywiście od stanu łaski uświęcającej, odzyskanej po odbytej spowiedzi.

Zwracamy uwagę na spotkania dedykowane małżonkom i narzeczonym, dzieciom i młodzieży czy chorym. Prosimy także o modlitwę w intencji rekolekcjonisty i dobrych owoców rekolekcji. Szczególnym czasem modlitwy w tych intencjach niech będzie Godzina Miłosierdzia w dni powszednie rekolekcji.

z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan:

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».


Plan rekolekcji 19-22 marca 2023 roku

Prowadzi – ks. dr Stanisław Cader

Niedziela, 19 marca
7.00, 9.00, 11.00 Msza Święta z nauką ogólną
15.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną i Msza Święta

Poniedziałek, 20 marca
8.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
15.00-16.00 Koronka i adoracja w ciszy w intencji rekolekcji
16.30 Msza Święta z nauką dla dzieci I-III i młodszych z rodzicami /błogosławieństwo dzieci/
18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
19.30 Nauka rekolekcyjna dla małżonków i narzeczonych

Wtorek, 21 marca
8.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
15.00-16.00 Koronka i adoracja w ciszy w intencji rekolekcji
16.30 Msza Święta z nauką dla uczniów klas IV-VII
18.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
19.30 Nauka rekolekcyjna dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców

Środa, 22 marca
8.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem rekolekcyjnym
11.00 Msza Święta z nauką dla chorych i seniorów /sakrament namaszczenia chorych/
15.00-16.00 Koronka i adoracja w ciszy w intencji rekolekcji
18.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem rekolekcyjnym

Godziny otwarcia kancelarii

w środy i piątki:
- po wieczornej Mszy św. (od 18.50)

wezwanie do chorego i pogrzebu:
- w każdej chwili

Sakrament pokuty

codziennie:
- pół godziny przed każdą Mszą św.

w każdy pierwszy piątek miesiąca:
- godzinę przed Mszą św.

Adres i kontakt

ul. Kościelna 8
34-120 Sułkowice-Łęg

Telefon: 33 875 25 24
parafia@sulkowice.duszpasterstwa.bielsko.pl

Gość Niedzielny logo