Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:
 • dowody osobiste narzeczonych
 • akt chrztu (dot. osób ochrzczonych poza tutejszą parafią)
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 • świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające stan wolny nupturientów
Na spotkaniu ustala się:
 • tożsamość osób, wiek, miejsce zamieszkania, wyznanie
 • stan cywilny
 • dobrowolność decyzji o zawarciu małżeństwa
 • czy nie zatajone zostały sprawy, które mogłoby zakłócić ich wspólnotę życia
 • czy nie ma jakiejkolwiek przeszkody, uniemożliwiającej zawarcie ważnego związku małżeńskiego
 • czy mają właściwą świadomość zawierania małżeństwa jako nierozerwalnego, wyłącznego, sakramentalnego, mającego na celu wzajemne uświęcenie, przyjęcie i wychowanie dzieci
 • czy zdają sobie sprawę z obowiązków stanu małżeńskiego oraz czy są zdolni do ich spełnienia

Dekoracja kościoła jest sprawą indywidualną pary. Nowożeńcy również sami proszą kościelnego o przygotowanie kościoła, organistę o grę na ślubie i ministranta o służbę podczas Mszy.

Godziny otwarcia kancelarii

w środy i piątki:
- po wieczornej Mszy św. (od 18.50)

wezwanie do chorego i pogrzebu:
- w każdej chwili

Sakrament pokuty

codziennie:
- pół godziny przed każdą Mszą św.

w każdy pierwszy piątek miesiąca:
- godzinę przed Mszą św.

Adres i kontakt

ul. Kościelna 8
34-120 Sułkowice-Łęg

Telefon: 33 875 25 24
parafia@sulkowice.duszpasterstwa.bielsko.pl

Gość Niedzielny logo